Ondugreen

Kentlerimizin hızlı gelişimi sonucunda çevremiz, büyük ölçüde beton ve asfaltla kaplandı. Kent içinde bulunması gereken yeşil alanlar, iskan fonksiyonlarının ve iş yerlerinin yoğun baskısına dayanamayarak, yerlerini beton yapılara terk ettiler. Hava kirliliği birçok kentin temel sorunu haline geldi. Giderek çoğalan yüksek yapılar, hava sirkülasyonunu, engelleyerek, kirlilikle beraber havanın ısınmasına da neden oldular. Kentlerde ve endüstri alanlarında su kullanımı atarken, betonlaşma sonucu yağmuru emecek toprağın azalması, kentlerin atık su sistemlerinin daha çok yükselmesine yol açtı. Yetersiz hale gelen alt yapılarından ötürü bir çok kent su baskınlarıyla boğuşmak zorunda. Bu duruma karşı en etkili çarelerden biri, yitirilmiş olan bitki alanlarının, kendilerini yok eden yapıların üzerinde yeniden elde edilmesi, yani çatıların yeşillendirilmesidir. Temel Katmanlar: 1- Bitkiler Bir sistem dahilinde uygulandığı taktirde yıllarca bozulmadan yaşayabilen ve bölgenin iklimsel özellikleriyle uyum içinde yapıya özel karakterler veren bitki türleri, bu konuda uzman araştırma enstitüleri tarafından yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir ve çatı yeşillendirilmesinde bunlar kullanılır. 2- Bitki taşıyıcı tabaka Zincolit gibi özel malzemelerle oluşturulan alt yapılar, seçilen bitkinin tüm besin ihtiyaçlarını karşılar, bitkilerin uzun yıllar kendilerini yenileyerek canlı ve güzel kalmasını sağlar. 3- Filtre drenaj levhası Üst katmanlardan gelen ve bir filtre tabakası tarafından süzülen yağmur suları, bir yandan yağmursuz günler için depolanmalı, ancak birikme fazla ise, bitkilerin çürümesini önlemek amacıyla, drene edilerek atılabilmelidir. Ondugreen sistemlerinde bu fonksiyonları ideal biçimde yerine getiren Floradrain, Floratec gibi malzemeler kullanılır. 4- Mekanik etkilere karşı koruyucu ve nem tutucu tabaka Çürümeye dayanıklı özel keçeler, kök tutucu katmanları ve su yalıtım tabakalarını mekanik etkilere karşı korurlar. Zinco koruyucu tabakaları normların gerektirdiği basınç mukavemetine ve bu konuda yetkili kuruluşlarca verilen kalite belgelerine sahiptir. 5- Kök tutucu tabaka Bitki köklerinin su yalıtım katmanlarına zarar vermesi mutlaka önlenmelidir. Bu amaçla ya özel kök tutucu tabakalar ya da kendini köklere karşı koruyan su yalıtımları kullanılır. 6- Su yalıtımı ve çatı konstrüksiyonu Çatı yeşillendirmesinin en önemli ön şartı, iyi bir su yalıtımının ve yeterli taşıyıcılığı olan sağlam bir çatı konstrüksiyonun varlığıdır. Su yalıtımında kullanılan malzemeler, bitkilerin köklerine karşı dayanıklı ise, kök tutucu katmana gerek yoktur. İNTENSİF (YOĞUN) YEŞİLLENDİRME İÇİN SİSTEM BİLEŞENLERİ ISM 50 / Koruyucu- nem tutucu şilte En : 2 m Boy : 25 m Ağırlık : ~850 g/m² 10 cm bindirilerek kullanılır. WSB 100 PO / Kaynakla birleştirilen kök tutucu folyo En : 2,44 m Boy : 30,50 m Ağırlık : ~1,13 kg/m² 10 cm bindirilerek kullanılır. KS6-KS10 / Yağmur giderleri için kontrol kapağı (orta) En/Boy Kapak : 30x30 cm En/Boy Flanş : 30x54 cm Ağırlık : ~3 kg/adet - 3,3 kg/adet Yükseklik : 6 cm - 10 cm AKS 8 / Yağmur giderleri için kontrol kapağı (parapet kenarı) En/Boy Kapak : 30x30 cm En/Boy Flanş : 39x47 cm Ağırlık : ~2,9 kg/adet Yükseklik : 8 cm KSA 8 - KSA 20 / Kontrol kapağı yükseltme elemanı (KS6 ve KS10 için) En : 30 cm Boy : 30 cm Yükseklik: 8-20 cm AQUATEC AT 45 / Su dağıtım, depolama, drenaj levhası En : 1 m Boy : 2 m Ağırlık : ~2 kg/m² Yükseklik: 45 mm AQUATEC AT 45 / Su dağıtım, depolama, drenaj levhası En : 1 m Boy : 2 m Ağırlık : ~2 kg/m² Yükseklik: 45 mm PV / Ağır Yüklere Dayanıklı Sistem Filtresi En : 2,25 m Boy : 50 m Ağırlık : ~350 g/m² 10 cm bindirilerek kullanılır. FLORADRAIN FD 40 / Su Depolama-Drenaj Levhası En : 1 m Boy : 2 m Ağırlık : ~2,2 kg/m² binisiz uygulanır. FLORADRAIN FD 60 / Su Depolama-Drenaj Levhası En : 1 m Boy : 2 m Ağırlık : ~2,3 kg/m² binisiz uygulanır. STABILODRAIN SD 30 / Ağır Yüklere Dayanıklı Su Depolama-Drenaj Levhası En : 0,94 m Boy : 2 m Ağırlık : ~3 kg/m² binisiz uygulanır. WSB 80-PO / Kaynakla Birleştirilen Kök Tutucu Folyo En : 2 m Boy : 20 m Ağırlık : ~1,25 kg/m² 10 cm bindirilerek uygulanır. B32 / Otomatik Sulama Cihazı En : 30 cm Boy : 30 cm Ağırlık : ~7 kg/adet Yükseklik: 32 cm KS 30 / Yağmur Giderleri İçin Kontrol Kapağı En : 0,30 m Boy : 0,30 m Ağırlık : ~4 kg/adet ZINCOLIT / Bitki Taşıyıcı Dolgu Malzemesi İnsentif veya eksentif sistemlerle birlikte kullanılır. Torbalarda veya dökme olarak şantiyeye ulaştırılır. EKSENTİF (SEYREK) YEŞİLLENDİRME İÇİN SİSTEM BİLEŞENLERİ SF / Sistem Filtresi En : 2 m Boy : 100 m Ağırlık : ~100 g/m² 20 cm bindirilerek uygulanır. FLORADRAIN FD 25 / Su Depolama-Drenaj Levhası En : 1 m Boy : 2 m Ağırlık : ~1.7 kg/m² binisiz uygulanır. FLORASED FS 75 / % 0 Çatılar İçin Su Depolama–Drenaj Levhası veya %20 - %40 Arası Eğimli Çatılar İçin Toprak Tutucu Tabaka En : 1 m Boy : 1 m Ağırlık : ~1.5 kg/m² binisiz uygulanır. TGV 21 / Buhar Geçirgenliği Yüksek Ayırıcı En : 1.60 m Boy : 250 m Ağırlık : ~80 g/m² 10 cm bindirilerek uygulanır. SSM 45 / Nem Tutucu ve Koruyucu Şilte En : 2 m Boy : 50 m Ağırlık : ~470 g/m² 10 cm bindirilerek uygulanır. WSF 40 / Kök Tutucu Folyo En : 8 m Boy : 25 m Ağırlık : ~380 g/m² 1,5 cm bindirilerek uygulanır. RKS 75 / Yağmur Giderleri İçin Kontrol Kapağı (parapet kenarı) En : 25 m Boy : 25 m Yükseklik : 7,5 cm WSF 40 / Kök Tutucu Folyo En : 8 m Boy : 25 m Ağırlık : ~380 g/m² 1,5 cm bindirilerek uygulanır. BSM 64 / Nem Tutucu ve Koruyucu Şilte En : 2 m Boy : 25 m Ağırlık : ~650 g/m² 10 cm bindirilerek uygulanır. WSM 150 / Georaster İçin Nem Tutucu Şilte En : 1 m Boy : 15 m Ağırlık : ~1500 g/m² 10 cm bindirilerek uygulanır. GEORASTER / %40 - %100 Arası Eğimli Çatılar İçin Toprak Tutucu Tabaka En : 54 m Boy : 54 m Örgü Aralığı : 62,5 cm Ağırlık : ~1,8 kg/adet FİLE JEG / Erozyona Karşı Bitki Tutucu File En : 1.22 m Boy : 70 m Ağırlık : ~500 g/m² 10 cm bindirilerek uygulanır.